NOVA PÓRROGA DEL PLA PREPARA, NECESSÀRIA PERÒ INSUFICIENT

Es prorroga durant 6 mesos més el programa de requalificació professional per a desocupats que hagen esgotat prestacions y/o subsidis per desocupació.

PDF RESOLUCIÓN PRÓRROGA DEL PLAN PREPARA FEBRERO 2017

Ajuda extraordinària que es concedix als desocupats que esgoten i no tinguen dret a prestacions o subsidis per desocupació, presenten càrregues familiars o siguen parats de llarga duració. El programa es prorroga automàtica per períodes de 6 mesos sempre que la taxa de desocupació siga superior al 18% segons l’AU publicada amb anterioritat a la pròrroga.

Des d’USOCV aplaudim esta decisió , però també exigim altres actuacions que implusen un creixement de l’ocupació, però no de l’ocupació precaria i temporal, que és el que fins a la data esta maquillant la taxa de desocupació.

La taxa de desocupació del quart trimestre de 2016 ha sigut superior al 18% (el 18,63%) . Per això, es prorroga per 6 mesos més la vigència del programa de requalificació professional de les persones que esgoten la seua protecció per desocupació. Les ajudes econòmiques d’acompanyament incloses en el programa s’apliquen als desocupats per extinció de la seua relació laboral, que esgoten la seua prestació per desocupació de nivell contributiu entre el 16-2-2017 i el 15-8-2017, ambdós inclusivament, i no tinguen dret a qualsevol dels subsidis per desocupació.»

error

¿Te gusta?, comparte la noticia.

Follow by Email
YouTube